Search

پنجشنبه 7 بهمن 1400

منو

معرفی کمپانی شارلو


""شرکت کیمیا تجهیزیاران "" نمایندگی انحصاری مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانی شارلو – scharlau – شارلب -  scharlab اسپانیا در جنوب ایران می باشد. محصولات ارائه شده توسط این کمپانی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و هم اکنون این کمپانی حدود 60 درصد بازار مواد شیمیایی دنیا را بخود اختصاص داده است. با توجه به وفور مواد شیمیایی تقلبی در بازار ایران این شرکت مواد شیمیایی ارائه شونده را با گواهی آنالیز از کمپانی سازنده Certificates of analysis" یا COA " بفروش می رساند که از ملزمات اصلی ایزو 17025 آزمایشگاهی می باشد. لازم به ذکر است که جهت سرویس دهی بهتر هم اکنون حدود 900 قلم مواد شیمیایی با گرید های مختلف و بعضا خلوص بالا در انبار این شرکت به تعداد زیاد ذخیره گردیده است. همچنین با توجه به کیفیت بالای محصولات ارائه شونده و سیاست های این شرکت تسویه حساب مالی پس از فروش مواد شیمیایی با ارگان های دولتی یک ماه پس از ارسال کالا، مصرف و تایید توسط کارشناسان مربوطه صورت می پزیرد.

با توجه به تغییر متناوب موجودی انبار لطفا جهت استعلام قیمت و موجودی با بخش فروش کمیکال این شرکت تماس حاصل فرمائید.
لطفا جهت ارسال نرم افزار و جنرال کاتالوگ کمپانی با ما تماس حاصل فرمائید.

The Image1و2 - دی کلرو بنزن، سنتز گرید، شارلو اسپانیا شماره کاتالوگ DI03821000  شماره سفارش مرک  803238

1,2-Dichlorobenzene, synthesis grade. o-Chlorobenzene, CAT NO, DI03821000, MERCK CAT NO, 803238        CAS NO, 95-50-1

 

1,2-Dichloroethane, extra pure, CAT NO, DI04061000, MERCK CAT NO, 100955, MERCK CAT NO

1 و2 دی کلرو اتان، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک 113713

1,2-Dichloroethane, HPLC grade, CAT NO, DI04091000, MERCK CAT NO,  113713

1 و2 دی کلرو بنزن، HPLCگرید، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک113713

1,2-Dichloroethane, reagent grade, ACS, CAT NO, DI04072500, MERCK CAT NO,

1 و2 دی کلرو بنزن، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک

1,4-Dioxane,  extra pure, stabilized, CAT NO, DI12871000, MERCK CAT NO, 103115

1 و4 دی اکسان، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI12871000، شماره سفارش مرک 103115

1,4-Dioxane, extra pure, stabilized,CAT, NO, DI12872500, MERCK CAT NO, 103115

1 و4 دی اکسان، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI12872500، شماره سفارش مرک 103115

1,4-Dioxane, reagent grade, CAT NO, DI12892500, MERCK CAT NO, 109671

1 و4 دی اکسان، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI12892500، شماره سفارش مرک 109671

1/4-Dioxane, extra, stabilized with 2/5, CAT NO, DI1287025A, MERCK CAT NO, 103115

1 و4 دی اگسان، اکسترا، شماره کاتالوگ، DI1287025A، شماره سفارش مرک 103115

1/4-Dioxane, reagent grade, ACS,ISO, stabilized, CAT NO, DI1289025A, MERCK CAT NO, 109671

1 و4 دی اگسان، ریجنت گرید ، شماره کاتالوگ، DI1289025A ، شماره سفارش مرک 109671

1-Butanol, extra pure,USP,NF, CAT NO, AL01701000, MERCK CAT NO, 100988

1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01701000، شماره سفارش مرک، 100988

1-Butanol, extra pure,USP,NF, CAT NO, AL01702500, MERCK CAT NO, 100988

1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01702500، شماره سفارش مرک، 100988

1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AL01731000, MERCK CAT NO, 101990

1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01731000، شماره سفارش مرک، 100990

1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AL01732500, MAERCK CAT NO, 101990

1 بوتانول، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AL01732500، شماره سفارش مرک، 101990

1-Dodecanol, synthesis grade, CAT NO, AL03301000, MERCK CAT NO, 803462

1 دودکانول، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، AL03301000، شماره سفارش مرک، 803462

1-Heptane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC12420025, MERCK CAT NO, 118306

1 هپتان سولفونیک اسید، نمک سدیم، شماره کاتالوگ AC12420025، شماره سفارش مرک118306

1-Hexane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC12470025, MERCK CAT NO, 118305

1 هگزان سولفونیک اسید، شماره کاتالوگ AC12470025، شماره سفارش مرک118305

1-Hexanol, synthesis grade, CAT NO, AL02701000, MERCK CAT NO, 804393

1 هگزانول، ساینتیس گرید، شماره کاتالوگ، AL02701000، شماره سفارش مرک، 804393

1-Methyl-2-pyrrolidone, extra pure, Ph, CAT NO, ME04952500, MERCK CAT NO, 105215

1 متیل 2 پیرولیدون، اکسترا پیور،شماره کاتالوگ، ME04952500، شماره سفارش مرک، 105215

1-Methyl-2-pyrrolidone, synthesis grade, CAT NO, ME04942500, MERCK CAT NO, 806072

1 متیل 2 پیرولیدون، سنتز گرید،شماره کاتالوگ، ME04942500، شماره سفارش مرک، 806072

1-Naphthol, synthesis grade, CAT NO, NA01100250, MERCK CAT NO, 822890

1 نفتانول، ساینتزیز گرید، شماره کاتالوگ، NA01100250، شماره سفارش مرک822890

1-Naphthylamine, synthesis grade, CAT NO, NA00471000, MERCK CAT NO, 82229

1 نفتیل آمین، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، NA00471000، شماره سفارش مرک82229

1-Octane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC17020025, MERCK CAT NO, 118307

1 اکتان سولفونیک اسید، نمک سدیم، شماره کاتالوگ، AC17020025، شماره سفارش مرک118307

1-Propanol, reagent, CAT NO, AL04371000, MERCK CAT NO, 100997

1 پروپانول، ریجنت، شماره کاتالوگ،, AL04371000 شماره سفارش مرک100997

2,2,4-Trimethylpentane, extra pure (Isooctane), CAT NO, IS01531000, MERCK CAT NO,

2و2و4 تری متیل پنتان، اکسترا پیور(ایزو اکتان)، شماره کاتالوگ، IS01531000،شماره سفارش مرک،

2,2,4-Trimethylpentane, extra pure (Isooctane), CAT NO, IS01532500, MERCK CAT NO,

2و2و4 تری متیل پنتان، اکسترا پیور(ایزو اکتان)، شماره کاتالوگ، IS01532500،شماره سفارش مرک،

2,4-Dinitrophenylhydrazine, reagent grade, CAT NO, DI12250025, MERCK CAT NO, 103081

2و4 دی نیتروفنیل هیدرازین، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI12250025، شماره سفارش مرک،103081

2,6-Dichlorophenol-indophenol, sodium salt, CAT NO, DI04150005, MERCK CAT NO, 103028

2و6 دی کلرو فنول-ایندوفنول، نمک سدیم، شماره کاتالوگ DI04150005، شماره سفارش مرک103028

2-Butanol, reagent grade, CAT NO, AL01771000, MERCK CAT NO, 109630

2بوتانول، ریجنت گرید،شماره کاتالوگ AL01771000، شماره سفارش مرک109630

2-Naphthol, synthesis grade, CAT NO, NA01160250, MERCK CAT NO, 822290

2 نفتول، ساینتزیز گرید، شماره کاتالوگ، NA01160250، شماره سفارش مرک 822290

2-Nitrophenyl- beta-D-galactopyranoside 9, CAT NO, 12882-00100, MERCK CAT NO,

2 نیتروفنیل-بتا-دی-گالاکتوپیرانوسید، شماره کاتالوگ، 12882-00100،شماره سفارش مرک،

2-Phenylethanol, s.g/sample, CAT NO, AL02450250, MERCK CAT NO, 807006

2 فنیل اتانول، شماره کاتالوگ، AL02450250، شماره سفارش مرک807006

2-Phenylethanol, synthesis grade, CAT NO, AL02451000, MERCK CAT NO, 807006

2فنیل اتانول، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، AL02451000، شماره سفارش مرک،807006

2-Propanol, extra pure, Ph Eur, USP, BP, CAT NO, AL03112500, MERCK CAT NO, 100995

2 پروپانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL03112500، شماره سفارش مرک، 100995

2-Propanol, Multisolvent®, HPLC grade, ACS I, CAT NO, AL03212500, MERCK CAT NO,

2 پروپانول، مولتی سالونت،HPLC گرید، شماره کاتالوگ، AL03212500، شماره سفارش مرک،

2-Propanol, reagent grade, ACS, ISO, packed I, CAT NO, AL03122500, MERCK CAT NO, 109634

2-پروپانول، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AL03122500

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

google-site-verification=_GFAcaJUXIsORHaD7UDxBL3Fkg8GK6-WoHligG1t6DU