Search

پنجشنبه 7 بهمن 1400

منو

کمپانی شارلو

معرفی کمپانی شارلو - شارلب  Scharlau  - Scharlab  اسپانیا  در وب سایت کیمیا لب    kimia-lab       

                           

یکی از  شرکتهای بزرگ تولید کننده مواد شیمیایی ، معرفهای آزمایشگاهی و محیط کشت :

با نیم قرن تجربه موفق و بیش از 70 نماینده فعال در سراسر جهان در جهت گسترش  و توسعه

فعالیتهای خود در زمینه فرآورده های مختلف شیمیایی ، دارویی  و  سایر موارد مربوطه  گام برداشته

به طوری که هم اکنون با بیش از 2000 محصول  از نمکهای معدنی ، رنگها ، محلولهای استاندارد ، بافرها ،

استانداردهای AA , ICP و اسیدها گرفته تا مواد و معرفهای آلی ، توانسته بخش اعظمی از بازار جهانی را

به خود اختصاص داده  و  موفق به اخذ گواهینامه ها و استانداردهای معتبر در این زمینه گردد.


مواد شیمیایی: شرکت شارلو همواره سعی در بالا بردن کیفیت محصولات خود در عرصه بین المللی بوده

به طوری که محصولات این شرکت با کیفیت بالا و در گریهای: ISO , USP, BP, NF , DAB , Ph Eur ,

ACS Reagent Grade , ... جهت آزمایشات  سنتز ،  بيوشيمی ، ميكروسكوپی ،اسپكتروسكوپی ،

کروماتوگرافی و ...  هم اکنون در آزمایشگاهها  و مراکز  تحقیقاتی  سراسر جهان  مورد استفاده

قرار میگیرد.

محلولهای چند منظوره - MultiSolvent

 

برخی از مزایای محلولهای MultiSolvent :

 

  • مورد استفاده در آزمایشهای HPLC ,UV ,K.F ,ACS reagent

  • جلوگیری از انبار شدن محلولهای مختلف در آزمایشگاه

  • قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه

  • عدم بروز اشتباه و ایجاد امنیت

  • نتیجه دلخواه و دقیق

  • انتخاب سریع و خرید آسان


           

محيط كشت:   شرکت  شارلو همچنین از سال 1992 در تولید  فرآورده های  تحقیقاتی  و  موارد  استفاده

روتین در زمینه میکروب شناسی فعالیت داشته و در این رابطه با اخذ استانداردهای کیفیت ، نقش فزاینده

و  مهمی را  در تامین محیط کشت های دهیدراته مورد استفاده تشخیص کلینیکی  ، بهداشت ، مواد غذایی

و آشامیدنی به عهده دارد.

 

کلیه محیطهای کشت این کمپانی :

  • دارای استاندارهای کیفیت ISO , TUV آلمان

  • دارای تاییدیه آزمایشگاه رفرانس

  • دارای کــیــفیـت و  مــانـدگـاری بـــالــــا

  • همراه بودن شناسنامه (Certificate) محیط کشت به همراه هر بسته

1 و2 - دی کلرو بنزن، سنتز گرید، شارلو اسپانیا شماره کاتالوگ DI03821000  شماره سفارش مرک  803238

1,2-Dichlorobenzene, synthesis grade. o-Chlorobenzene, CAT NO, DI03821000, MERCK CAT NO, 803238        CAS NO, 95-50-1

 

1,2-Dichloroethane, extra pure, CAT NO, DI04061000, MERCK CAT NO, 100955, MERCK CAT NO

1 و2 دی کلرو اتان، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک 113713

1,2-Dichloroethane, HPLC grade, CAT NO, DI04091000, MERCK CAT NO,  113713

1 و2 دی کلرو بنزن، HPLCگرید، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک113713

1,2-Dichloroethane, reagent grade, ACS, CAT NO, DI04072500, MERCK CAT NO,

1 و2 دی کلرو بنزن، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک

1,4-Dioxane,  extra pure, stabilized, CAT NO, DI12871000, MERCK CAT NO, 103115

1 و4 دی اکسان، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI12871000، شماره سفارش مرک 103115

1,4-Dioxane, extra pure, stabilized,CAT, NO, DI12872500, MERCK CAT NO, 103115

1 و4 دی اکسان، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI12872500، شماره سفارش مرک 103115

1,4-Dioxane, reagent grade, CAT NO, DI12892500, MERCK CAT NO, 109671

1 و4 دی اکسان، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI12892500، شماره سفارش مرک 109671

1/4-Dioxane, extra, stabilized with 2/5, CAT NO, DI1287025A, MERCK CAT NO, 103115

1 و4 دی اگسان، اکسترا، شماره کاتالوگ، DI1287025A، شماره سفارش مرک 103115

1/4-Dioxane, reagent grade, ACS,ISO, stabilized, CAT NO, DI1289025A, MERCK CAT NO, 109671

1 و4 دی اگسان، ریجنت گرید ، شماره کاتالوگ، DI1289025A ، شماره سفارش مرک 109671

1-Butanol, extra pure,USP,NF, CAT NO, AL01701000, MERCK CAT NO, 100988

1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01701000، شماره سفارش مرک، 100988

1-Butanol, extra pure,USP,NF, CAT NO, AL01702500, MERCK CAT NO, 100988

1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01702500، شماره سفارش مرک، 100988

1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AL01731000, MERCK CAT NO, 101990

1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01731000، شماره سفارش مرک، 100990

1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AL01732500, MAERCK CAT NO, 101990

1 بوتانول، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AL01732500، شماره سفارش مرک، 101990

1-Dodecanol, synthesis grade, CAT NO, AL03301000, MERCK CAT NO, 803462

1 دودکانول، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، AL03301000، شماره سفارش مرک، 803462

1-Heptane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC12420025, MERCK CAT NO, 118306

1 هپتان سولفونیک اسید، نمک سدیم، شماره کاتالوگ AC12420025، شماره سفارش مرک118306

1-Hexane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC12470025, MERCK CAT NO, 118305

1 هگزان سولفونیک اسید، شماره کاتالوگ AC12470025، شماره سفارش مرک118305

1-Hexanol, synthesis grade, CAT NO, AL02701000, MERCK CAT NO, 804393

1 هگزانول، ساینتیس گرید، شماره کاتالوگ، AL02701000، شماره سفارش مرک، 804393

1-Methyl-2-pyrrolidone, extra pure, Ph, CAT NO, ME04952500, MERCK CAT NO, 105215

1 متیل 2 پیرولیدون، اکسترا پیور،شماره کاتالوگ، ME04952500، شماره سفارش مرک، 105215

1-Methyl-2-pyrrolidone, synthesis grade, CAT NO, ME04942500, MERCK CAT NO, 806072

1 متیل 2 پیرولیدون، سنتز گرید،شماره کاتالوگ، ME04942500، شماره سفارش مرک، 806072

1-Naphthol, synthesis grade, CAT NO, NA01100250, MERCK CAT NO, 822890

1 نفتانول، ساینتزیز گرید، شماره کاتالوگ، NA01100250، شماره سفارش مرک822890

1-Naphthylamine, synthesis grade, CAT NO, NA00471000, MERCK CAT NO, 82229

1 نفتیل آمین، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، NA00471000، شماره سفارش مرک82229

1-Octane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC17020025, MERCK CAT NO, 118307

1 اکتان سولفونیک اسید، نمک سدیم، شماره کاتالوگ، AC17020025، شماره سفارش مرک118307

1-Propanol, reagent, CAT NO, AL04371000, MERCK CAT NO, 100997

1 پروپانول، ریجنت، شماره کاتالوگ،, AL04371000 شماره سفارش مرک100997

2,2,4-Trimethylpentane, extra pure (Isooctane), CAT NO, IS01531000, MERCK CAT NO,

2و2و4 تری متیل پنتان، اکسترا پیور(ایزو اکتان)، شماره کاتالوگ، IS01531000،شماره سفارش مرک،

2,2,4-Trimethylpentane, extra pure (Isooctane), CAT NO, IS01532500, MERCK CAT NO,

2و2و4 تری متیل پنتان، اکسترا پیور(ایزو اکتان)، شماره کاتالوگ، IS01532500،شماره سفارش مرک،

2,4-Dinitrophenylhydrazine, reagent grade, CAT NO, DI12250025, MERCK CAT NO, 103081

2و4 دی نیتروفنیل هیدرازین، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI12250025، شماره سفارش مرک،103081

2,6-Dichlorophenol-indophenol, sodium salt, CAT NO, DI04150005, MERCK CAT NO, 103028

2و6 دی کلرو فنول-ایندوفنول، نمک سدیم، شماره کاتالوگ DI04150005، شماره سفارش مرک103028

2-Butanol, reagent grade, CAT NO, AL01771000, MERCK CAT NO, 109630

2بوتانول، ریجنت گرید،شماره کاتالوگ AL01771000، شماره سفارش مرک109630

2-Naphthol, synthesis grade, CAT NO, NA01160250, MERCK CAT NO, 822290

2 نفتول، ساینتزیز گرید، شماره کاتالوگ، NA01160250، شماره سفارش مرک 822290

2-Nitrophenyl- beta-D-galactopyranoside 9, CAT NO, 12882-00100, MERCK CAT NO,

2 نیتروفنیل-بتا-دی-گالاکتوپیرانوسید، شماره کاتالوگ، 12882-00100،شماره سفارش مرک،

2-Phenylethanol, s.g/sample, CAT NO, AL02450250, MERCK CAT NO, 807006

2 فنیل اتانول، شماره کاتالوگ، AL02450250، شماره سفارش مرک807006

2-Phenylethanol, synthesis grade, CAT NO, AL02451000, MERCK CAT NO, 807006

2فنیل اتانول، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، AL02451000، شماره سفارش مرک،807006

2-Propanol, extra pure, Ph Eur, USP, BP, CAT NO, AL03112500, MERCK CAT NO, 100995

2 پروپانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL03112500، شماره سفارش مرک، 100995

2-Propanol, Multisolvent®, HPLC grade, ACS I, CAT NO, AL03212500, MERCK CAT NO,

2 پروپانول، مولتی سالونت،HPLC گرید، شماره کاتالوگ، AL03212500، شماره سفارش مرک،

2-Propanol, reagent grade, ACS, ISO, packed I, CAT NO, AL03122500, MERCK CAT NO, 109634

2-پروپانول، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AL03122500، شماره سفارش مرک،109634

4-(Dimethylamino)- benzaldehyde, synthesis, CAT NO, DI09350100, MERCK CAT NO, 803057

4(دی متیل آمینو)-بنزالدهید، ساینتزیز، شماره کاتالوگ، DI09350100، شماره سفارش مرک، 803057

5-Sulfosalicylic acid dihydrate, reagent grade, CAT NO, AC20931000, MERCK CAT NO, 100689

5 سولفوسالیسلیک اسید دی هیدرات، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AC20931000، شماره سفارش مرک،100689

8-Hydroxyquinoline, synthesis grade, CAT NO, HI02570250, MERCK CAT NO, 820261

8هیدروکوئینولین، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، HI02570250، شماره سفارش مرک،820261

Acetic acid glacial, extra pure, Ph Eur, CAT NO, AC03421000, MERCK CAT NO, 100056

استیک اسید گلاسیال، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03421000، شماره سفارش مرک، 100056

Acetic acid glacial, extra, Ph, CAT NO, AC03422500, MERCK CAT NO, 100056

استیک اسید گلاسیال، اکسترا ، شماره کاتالوگ، AC03422500، شماره سفارش مرک، 100056

Acetic acid glacial, extra, Ph Eur, CAT NO, AC0342025P, MERCK CAT NO, 100056

استیک اسید گلاسیال، اکسترا ، شماره کاتالوگ، AC0342025P، شماره سفارش مرک، 100056

Aceton, anhydrous,99/8%, CAT NO, CAT NO, AC03191000, MERCK CAT NO,

استون، انهیدروس، 8/99%، شماره کاتالوگ، AC03191000، شماره سفارش مرک،

Acetic acid glacial,reagent grade, CAT NO, AC03442500, MERCK CAT NO, 100063

استیک اسید گلاسیال، ریجنت گرید ، شماره کاتالوگ، AC03442500، شماره سفارش مرک، 310006

Aceton, extra pure,Ph Eur,Bf, Nf, CAT NO, AC03132500, MERCK CAT NO, 100013

استون، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03132500، شماره سفارش مرک، 100013

Aceton, Multisolvent® HPLC grade,CAT NO, AC03102500, MERCK CAT NO, 100020

استون، مولتی سالونت،HPLCگرید، شماره کاتالوگ، AC03102500، شماره سفارش مرک، 100020

Aceton, reagent, CAT NO, AC03142500, MERCK CAT NO, 100014

استون، ریجنت، شماره کاتالوگ،AC03142500، شماره سفارش مرک،100014

Aceton,extra pure, Ph Eur, BF, NF, CAT NO, AC0312025P, MERCK CAT NO, 100013

استون، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC0312025P ، شماره سفارش مرک،100013

Acetone, extra pure, Ph Eur,BP,NF, Pac, CAT NO, AC03122500, MERCK CAT NO, 100013

استون، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03122500 ، شماره سفارش مرک،100013

Acetone, reagent grade, ACS, ISO, packed, CAT NO, AC03141000, MERCK CAT NO, 100014

استون، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AC03141000 ، شماره سفارش مرک،100014

Acetone,extra pure, Ph Eur, BP, NF, packed, CAT NO, AC03121000, MERCK CAT NO, 100013

استون، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03121000 ، شماره سفارش مرک،100013

Acetone,reagent grade, ACS,ISO, CAT NO, AC0314025A, MERCK CAT NO, 100014

استون، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AC0314025A ، شماره سفارش م

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

google-site-verification=_GFAcaJUXIsORHaD7UDxBL3Fkg8GK6-WoHligG1t6DU