۰۲۱ - ۵ ۵ ۴ ۳ ۵ ۵ ۴ ۶ ارسال کالا به سراسر کشور
ثبت نام / ورود
سبد خرید
تحلیلی / کروماتوگرافی

:

Disperse Yellow 3
۵,۸۳۲,۰۰۰ تومان
Suberoyl-L-carnitine
۵,۲۲۷,۲۰۰ تومان
Sulfur in light mineral oil
۵,۲۹۲,۰۰۰ تومان
Tributyltin chloride
۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
Dextromethorphan-D3 solution
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Octane
۴,۸۴۳,۸۰۰ تومان
Cone & Plate Viscosity Standard
۸,۶۹۴,۰۰۰ تومان
Artemisinin
۱۱,۰۱۶,۰۰۰ تومان
Fritted Purge Sampler
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Erythrosine B (C.I. 45430)
۴,۲۴۹,۸۰۰ تومان
Saquinavir for system suitability
۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان
HPLC Column Endfitting
۱,۶۲۵,۴۰۰ تومان
Crimp seals with PTFE/silicone septa
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Pure Water Viscosity Standard
۹,۶۶۶,۰۰۰ تومان
طعم ها و عطرها

:

Furfural
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Fusel oil
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Methyl benzoate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Ethyl vinyl ketone
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
2-Phenylethyl isothiocyanate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
1,1-Dimethoxyethane
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Ethyl trans-2-decenoate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Lauryl alcohol
۲,۱۰۰,۶۰۰ تومان
(S)-(−)-Limonene
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
3-(Methylthio)butanal
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Quinine monohydrochloride dihydrate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Octyl butyrate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Polysorbate 20
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Methyl nonanoate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Safranal
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Triethylamine
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
آزمایشگاه

:

Multi Tasking Storage Cart
۳۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
Wide mouth wash bottle
۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان
BRAND® Bottle-Top Vacuum Filter Funnel
۱۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
Corning® Ice Bucket with lid, round
۴,۸۰۶,۰۰۰ تومان
Finntip® Flex pipette tips
۴,۹۸۹,۶۰۰ تومان
Kern 572 series precision balances
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Nylon Net Filter
۷,۶۱۴,۰۰۰ تومان
GEN3 multi-barrier filter tips
۲۹,۶۴۶,۰۰۰ تومان
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
۶۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Septa for open top caps
۵,۰۸۵,۷۲۰ تومان
Wheaton open-top seals
۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان
O-ring, 3/8 in. ultraseal
۶۱۵,۶۰۰ تومان
علم مواد

:

Fusion PLA 3D Printing Filament
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
UltrafleXX+ TPE-E 3D printing filament
۱,۷۹۲,۸۰۰ تومان
Tungsten
۷,۳۴۴,۰۰۰ تومان
Polyethylene
۲,۷۸۶,۴۰۰ تومان
Titanium(IV) oxide, anatase
۲,۷۵۹,۴۰۰ تومان
MakroPor, silicon membrane
۳۴,۲۳۶,۰۰۰ تومان
SmartPor, alumina membrane
۱۷,۳۸۸,۰۰۰ تومان
1,2-Decanediol
۴,۱۲۵,۶۰۰ تومان
4-Vinylbiphenyl
۳,۷۱۵,۲۰۰ تومان
Poly(vinyl acetate)
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Merocyanine dye, HB194
۱۵,۲۸۲,۰۰۰ تومان
Germanium(IV) oxide
۶,۹۱۲,۰۰۰ تومان
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
۳,۱۱۰,۴۰۰ تومان
8arm-PEG10K-Maleimide
۲۵,۲۱۸,۰۰۰ تومان
ملزومات تحقیق

:

LB Broth with agar (Lennox)
۳,۹۰۴,۲۰۰ تومان
Ammonium phosphate monobasic
۱,۷۷۱,۲۰۰ تومان
Calcium bromide
۱,۷۹۸,۲۰۰ تومان
α-tri-Calcium phosphate
۱۱,۹۳۴,۰۰۰ تومان
Cobalt(II) tetrafluoroborate hexahydrate
۳,۴۸۳,۰۰۰ تومان
Iron(II) chloride tetrahydrate
۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان
Lithium tetraborate
۳,۹۷۴,۴۰۰ تومان
Silver cyanide
۲۳,۹۷۶,۰۰۰ تومان
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane
۷,۷۷۶,۰۰۰ تومان
Collagenase from Clostridium histolyticum
۴,۷۴۱,۲۰۰ تومان
Bovine Serum Albumin
۲,۲۱۴,۰۰۰ تومان
Denaturation Solution
۲,۴۰۳,۰۰۰ تومان
Orange G solution
۲,۷۸۶,۴۰۰ تومان
۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
Celpure® P100
۵,۲۰۵,۶۰۰ تومان
Diatomaceous earth
۳,۷۸۵,۴۰۰ تومان
زیست شناسی سلولی

:

Anti-PARK2 antibody produced in goat
۲۲,۷۸۸,۰۰۰ تومان
Pentadecanoic acid
۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان
Nap-FF
۵,۱۹۴,۸۰۰ تومان
Wee1, active from rat
۵۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Crystal Violet lactone
۶,۶۴۲,۰۰۰ تومان
Progesterone Receptor human
۲۶,۸۳۸,۰۰۰ تومان
Gastrin I rat
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
O6-Benzylguanine
۶,۸۵۸,۰۰۰ تومان
Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
۱,۸۲۵,۲۰۰ تومان
(−)-Butaclamol hydrochloride
۴,۸۴۹,۲۰۰ تومان
GAT228
۵,۱۱۳,۸۰۰ تومان
Neridronate
۵,۰۲۲,۰۰۰ تومان
Anti-CLEC16A antibody produced in rabbit
۷,۹۹۲,۰۰۰ تومان
[Nle35]-Amyloid β 25-35 human
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
STBCi052-A
۵۳,۹۴۶,۰۰۰ تومان
مواد شیمیایی و بیوشیمیایی

:

D-Glucose 6-phosphate sodium salt
۳,۴۶۱,۴۰۰ تومان
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactose
۱۷,۷۱۲,۰۰۰ تومان
Tylose® MH 300
۳,۴۸۸,۴۰۰ تومان
β-Alanine
۱,۸۷۹,۲۰۰ تومان
5-α-Cholestane
۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
Bovine Serum Albumin
۴,۶۲۷,۸۰۰ تومان
Leukotriene C3
۲۰,۳۵۸,۰۰۰ تومان
Protease from Bacillus sp.
۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
NAD
۴,۹۳۰,۲۰۰ تومان
Ficin from fig tree latex
۷,۹۳۸,۰۰۰ تومان
Ras Assay Reagent (Raf-1 RBD, agarose)
۳۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
Atto 490LS
۱۰,۵۸۴,۰۰۰ تومان
Atto 540 Q maleimide
۱۹,۳۸۶,۰۰۰ تومان
Iris 7G-WS carboxylic acid
۱۶,۱۴۶,۰۰۰ تومان
سنتز شیمیایی

:

Sodium tetrapropylborate
۶,۴۲۶,۰۰۰ تومان
Benzyl alcohol, polymer-bound
۲,۶۳۵,۲۰۰ تومان
(R)-(−)-Hexahydromandelic acid
۴,۲۳۹,۰۰۰ تومان
5-Chloroisatin
۱,۲۰۴,۲۰۰ تومان
3-Indoleglyoxylyl chloride
۳,۴۵۶,۰۰۰ تومان
4-hydroxypyridine
۲,۷۸۶,۴۰۰ تومان
2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
۴,۶۸۷,۲۰۰ تومان
Formaldehyde dimethyl acetal
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
N-Boc-1-amino-1-cyclopentanemethanol
۵,۸۸۶,۰۰۰ تومان
1-Hexadecanesulfonic acid sodium salt
۴,۳۰۹,۲۰۰ تومان
Methyl 4-formylcinnamate
۳,۵۸۰,۲۰۰ تومان
Ethyl 2-ethylacetoacetate
۵,۸۸۶,۰۰۰ تومان
Cyclobutanone
۲,۸۰۲,۶۰۰ تومان
1,3,5-Trifluorobenzene
۳,۰۸۳,۴۰۰ تومان
زیست شناسی مولکولی

:

GenomiPhi™ HY Kit
۳۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
CRISPR-Lenti Human HPRT1 Positive Control DNA
۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
MISSION® microRNA Mimic
۱۲,۳۱۲,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Mouse
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Mouse
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ سلول

:

Fetal Bovine Serum
۳۰,۲۹۴,۰۰۰ تومان
Carboxymethylcellulose sodium
۱۲,۷۴۴,۰۰۰ تومان
MAPTRIX-L-NRWHSIYITRFG
۸,۷۴۸,۰۰۰ تومان
Somatostatin
۲,۵۸۶,۶۰۰ تومان
Thiamine hydrochloride
۲,۴۷۳,۲۰۰ تومان
Uridine
۴,۰۶۰,۸۰۰ تومان
Collagenase from Clostridium histolyticum
۲,۷۵۹,۴۰۰ تومان
FGF-basic human
۱۶,۴۱۶,۰۰۰ تومان
SCGF-alpha human
۱۳,۴۴۶,۰۰۰ تومان
Cystatin C human
۲۴,۰۸۴,۰۰۰ تومان
GFRA2/GDNFRB human
۱۴,۷۹۶,۰۰۰ تومان
Pleiotrophin human
۱۳,۴۴۶,۰۰۰ تومان
Interleukin-2 from mouse
۲۹,۸۶۲,۰۰۰ تومان
Interleukin-15 human
۲۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان
میکروب شناسی

:

N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone
۳,۸۰۷,۰۰۰ تومان
Andrade peptone water
۶,۶۴۲,۰۰۰ تومان
Lauryl sulfate Broth
۴,۳۴۷,۰۰۰ تومان
Niacin assay medium
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Antibiotic Agar No 1
۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان
Campylobacter Selective Agar (Base)
۹,۲۳۴,۰۰۰ تومان
Phenylalanine Agar
۵,۲۱۶,۴۰۰ تومان
Mannitol Salt Broth
۶,۸۰۴,۰۰۰ تومان
Anthracis Selective Supplement
۲,۷۱۰,۸۰۰ تومان
Legionella supplement
۲,۳۵۴,۴۰۰ تومان
Trypan Blue
۱,۲۵۲,۸۰۰ تومان
Ammonium bismuth citrate
۴,۴۲۸,۰۰۰ تومان
Bolton Broth, Base
۷,۳۴۴,۰۰۰ تومان
D-(+)-Melezitose monohydrate
۲,۷۵۴,۰۰۰ تومان
Tryptose
۱۱,۱۷۸,۰۰۰ تومان
QPCRScan Listeria monocytogenes
۴۰,۱۲۲,۰۰۰ تومان
حلالها

:

Anisole
۱,۴۳۱,۰۰۰ تومان
Decane
۲,۰۰۸,۸۰۰ تومان
Benzyl alcohol
۳,۴۷۷,۶۰۰ تومان
Methanol
۱,۹۲۷,۸۰۰ تومان
Xylenes
۲,۶۵۱,۴۰۰ تومان
۱,۷۴۴,۲۰۰ تومان
Cyclohexane
۴,۰۰۱,۴۰۰ تومان
Ethylbenzene
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
Chloroform
۱,۹۱۱,۶۰۰ تومان
Decane
۵,۳۱۳,۶۰۰ تومان
Benzene-d6
۱۸,۱۴۴,۰۰۰ تومان
Deuterium oxide
۱,۷۲۲,۶۰۰ تومان
tert-Butyl methyl ether
۲,۸۴۵,۸۰۰ تومان
Paraffin oil
۳,۴۳۹,۸۰۰ تومان
Cyclohexane
۲,۱۲۲,۲۰۰ تومان
ایزوتوپ های پایدار

:

1,2-Dichlorobenzene solution
۹,۷۷۴,۰۰۰ تومان
Ethylbenzene solution
۱۱,۵۰۲,۰۰۰ تومان
Ethylbenzene solution
۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Triphenyl phosphate solution
۳,۲۵۶,۲۰۰ تومان
Sodium taurodeoxycholate-2,2,4,4,11,11-d6
۳۵,۲۶۲,۰۰۰ تومان
1,7-Dimethylxanthine-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
۱۹,۲۲۴,۰۰۰ تومان
16-α-Hydroxyestrone-2,3,4-13C3
۲۳,۰۰۴,۰۰۰ تومان
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 solution
۲۹,۶۴۶,۰۰۰ تومان
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2
۵۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
L-Glutamine-15N2
۴۱,۲۰۲,۰۰۰ تومان
Malonic acid-1,3-13C2
۱۴,۹۵۸,۰۰۰ تومان
Fmoc-Ala-OH-15N
۲۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
Fmoc-Leu-OH-13C6,15N
۳۵,۵۳۲,۰۰۰ تومان
Fmoc-Val-OH-13C5,15N
۴۴,۹۸۲,۰۰۰ تومان
D-Glucose-2-13C
۱۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-8-13C phosphoramidite
۲۲,۳۵۶,۰۰۰ تومان