۰۲۱ - ۵ ۵ ۴ ۳ ۵ ۵ ۴ ۶ ارسال کالا به سراسر کشور
ثبت نام / ورود
سبد خرید
تحلیلی / کروماتوگرافی

:

2-Ethylhexyl acrylate
۵,۵۰۸,۰۰۰ تومان
Sulfide IC Standard
۴,۳۱۴,۶۰۰ تومان
Pachypodol
۲۳,۹۷۶,۰۰۰ تومان
Mono Q® 5/50 GL
۹۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
Isomethiozin
۳,۸۵۰,۲۰۰ تومان
Ezetimibe
۱۰,۹۰۸,۰۰۰ تومان
Almotriptan System Suitability
۵۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
Ofloxacin
۱۷,۸۷۴,۰۰۰ تومان
Vardenafil System Suitability
۵۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
SPB®-50 Capillary GC Column
۳۳,۱۰۲,۰۰۰ تومان
Lead standard
۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
۵,۲۵۴,۲۰۰ تومان
طعم ها و عطرها

:

2,6-Dimethyl-5-heptenal
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
2,6-Dimethyl-5-heptenol
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Isoamyl phenylacetate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Methyl cyclopentenolone
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Phenylacetaldehyde solution
۲,۸۵۱,۲۰۰ تومان
Cedarwood oil, Texas
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Furfural
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
2-Methylbutyric acid
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
4-Methyl-5-thiazoleethanol
۴,۷۵۲,۰۰۰ تومان
Dimethyl anthranilate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Ethyl maltol
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Hexyl benzoate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
2-Ethylfuran
۲,۸۵۱,۲۰۰ تومان
Allyl 2-furoate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
آزمایشگاه

:

Safety tongs
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
Premium slide box
۱,۱۷۱,۸۰۰ تومان
Stankovic transfer adapter
۲,۴۳۵,۴۰۰ تومان
Whatman® Protran® nitrocellulose membranes
۱۲,۵۸۲,۰۰۰ تومان
Kimax® high strength centrifuge tube
۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
Aldrich® jacketed three-neck flask
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Laser Cryo-Tags®
۳,۴۵۶,۰۰۰ تومان
Laser Cryo-Tags®
۳,۴۵۶,۰۰۰ تومان
Sigma-Aldrich® CVS10 comb
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
علم مواد

:

PLA 3D printing filament
۲,۷۲۱,۶۰۰ تومان
Silver nanoplates
۵,۱۶۲,۴۰۰ تومان
1-Octadecanethiol
۱,۷۶۰,۴۰۰ تومان
Niobium(IV) oxide
۴,۰۰۶,۸۰۰ تومان
Silicon dioxide
۳,۰۱۳,۲۰۰ تومان
PAMAM Dendrimer Kit, generations 4-7
۵۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
Chromium etchant
۵,۱۲۴,۶۰۰ تومان
۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
2,5-Bis(hexyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
۱۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
۹,۰۷۲,۰۰۰ تومان
4arm-PEG5K-COOH
۲۲,۳۰۲,۰۰۰ تومان
ملزومات تحقیق

:

Poly(ethylene glycol)
۳,۶۳۴,۲۰۰ تومان
Poly(ethylene glycol)
۳,۵۲۶,۲۰۰ تومان
Cadmium chloride
۲,۴۵۷,۰۰۰ تومان
Lithium iodide
۶,۸۵۸,۰۰۰ تومان
Magnesium chromate hydrate
۷,۶۱۴,۰۰۰ تومان
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
۲,۱۸۷,۰۰۰ تومان
Potassium hexafluorophosphate
۲,۶۲۴,۴۰۰ تومان
Bovine Serum Albumin
۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان
Minimum Essential Medium Eagle
۷۴۵,۲۰۰ تومان
Tryptone
۷,۱۲۸,۰۰۰ تومان
Tube-O-DIALYZER™ mini dialysis system
۷,۹۹۲,۰۰۰ تومان
Glycerol Gelatin
۲,۱۱۶,۸۰۰ تومان
Formalin solution, neutral buffered, 10%
۳,۳۹۱,۲۰۰ تومان
D-Luciferin sodium salt
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۶۶,۰۰۰ تومان
زیست شناسی سلولی

:

Ammonia Assay Kit
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
L-Carnitine
۲۲,۷۸۸,۰۰۰ تومان
Ethyl dodecanoate
۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان
AMD3100 octahydrochloride hydrate
۷,۳۴۴,۰۰۰ تومان
GSK591
۵,۱۱۳,۸۰۰ تومان
SR8278
۶,۱۵۶,۰۰۰ تومان
TYK2 (JTK1), active, GST tagged human
۱۹,۷۶۴,۰۰۰ تومان
Lys-Lys-Lys-Lys-Lys
۵,۸۸۶,۰۰۰ تومان
AC-265347
۵,۳۹۴,۶۰۰ تومان
CMPPE
۵,۱۱۳,۸۰۰ تومان
Epibrassinolide
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
LW106
۳,۵۴۲,۴۰۰ تومان
SDZ 220-581 hydrochloride
۶,۵۳۴,۰۰۰ تومان
TRAM-34
۸,۸۰۲,۰۰۰ تومان
Ral B human
۵۰,۲۷۴,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
مواد شیمیایی و بیوشیمیایی

:

Fluorescein isothiocyanate–dextran
۵,۳۷۳,۰۰۰ تومان
FITC–DEAE–Dextran
۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان
DL-Phenylalanine
۳,۷۱۵,۲۰۰ تومان
L-Threonine
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
Rifabutin
۵,۷۷۸,۰۰۰ تومان
Apramycin sulfate salt
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
Poly-L-lysine–FITC Labeled
۱۰,۰۴۴,۰۰۰ تومان
Prostatic Acid Phosphatase
۵۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Collagen from human placenta
۱۰,۰۴۴,۰۰۰ تومان
Anti-SLC10A2 antibody produced in goat
۲۲,۷۸۸,۰۰۰ تومان
سنتز شیمیایی

:

Cobalt(II) bromide hydrate
۸,۴۲۴,۰۰۰ تومان
L(+)-Erythrose
۱۰,۶۳۸,۰۰۰ تومان
Hypophosphorous acid solution
۱,۴۹۵,۸۰۰ تومان
Thioacetic acid
۹۸۸,۲۰۰ تومان
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
۱,۸۰۳,۶۰۰ تومان
4-Bromo-8-trifluoromethylquinoline
۱۲,۶۳۶,۰۰۰ تومان
1,4-Benzenedimethanethiol
۲,۹۲۱,۴۰۰ تومان
PEPPSI™-SIPr catalyst
۸,۷۴۸,۰۰۰ تومان
Boc-Ile-OH . 0.5 H₂O
۲,۱۸۷,۰۰۰ تومان
(S)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
۱۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
α-Tetralone
۸۴۷,۸۰۰ تومان
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
۲,۷۸۶,۴۰۰ تومان
2-Fluoro-6-methylaniline
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
Fluoropyrazine
۳,۲۰۷,۶۰۰ تومان
زیست شناسی مولکولی

:

MISSION® microRNA Mimic
۱۲,۳۱۲,۰۰۰ تومان
MISSION® microRNA Mimic
۱۲,۳۱۲,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA, Human
۲۶,۲۴۴,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Mouse
۲۷,۶۴۸,۰۰۰ تومان
فرهنگ سلول

:

Tyrode’s Salts
۳,۶۵۰,۴۰۰ تومان
MAPTRIX-C-TAGSCLRKFSTM
۸,۷۴۸,۰۰۰ تومان
Leukemia Inhibitory Factor
۱۸,۳۰۶,۰۰۰ تومان
EGFR/ErbB1 human
۱۷,۰۶۴,۰۰۰ تومان
HB-EGF from mouse
۶,۳۱۸,۰۰۰ تومان
Erythropoietin, human (hEPO)
۲۱,۸۱۶,۰۰۰ تومان
FLT3 Ligand human
۱۳,۵۵۴,۰۰۰ تومان
Insulin-like Growth Factor-I from mouse
۱۶,۴۱۶,۰۰۰ تومان
IL-6 from mouse
۱۷,۴۹۶,۰۰۰ تومان
Neuritin human
۱۳,۸۲۴,۰۰۰ تومان
Fas Ligand human
۱۳,۸۲۴,۰۰۰ تومان
IL-3 human
۱۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
IL-9 human
۱۷,۴۹۶,۰۰۰ تومان
IL-19 from mouse
۱۳,۱۷۶,۰۰۰ تومان
IL-28 human
۱۴,۲۵۶,۰۰۰ تومان
میکروب شناسی

:

A1 Broth
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Deoxyribonuclease Test Agar
۱۲,۳۱۲,۰۰۰ تومان
MacConkey-Sorbitol Agar
۷,۹۳۸,۰۰۰ تومان
Mueller Hinton Agar
۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان
Rapid Enterococci ChromoSelect Agar
۱,۹۲۲,۴۰۰ تومان
Sabouraud 2% Glucose Agar
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Enterococcus faecium Selective Supplement
۴,۰۲۸,۴۰۰ تومان
Ox-bile, dehydrated, purified
۳,۱۴۸,۲۰۰ تومان
Yeast Extract (Vitamin enriched)
۷,۰۷۴,۰۰۰ تومان
Carrying Case
۱۹,۲۷۸,۰۰۰ تومان
Protein Hydrolysate N-Z-Amine® AS
۲,۱۷۶,۲۰۰ تومان
Soy protein acid hydrolysate
۲,۱۴۹,۲۰۰ تومان
DMACA Indole Disks
۸۸۰,۲۰۰ تومان
Milliflex Quantum Reader US Power Supply
۵,۵۰۸,۰۰۰ تومان
HybriScan™I Legionella pneumophila
۸,۲۶۲,۰۰۰ تومان
Escherichia coli
۱۰,۶۹۲,۰۰۰ تومان
حلالها

:

2-Pentanone
۴,۳۷۹,۴۰۰ تومان
1-Butanol
۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان
Cyclopentane
۲,۰۶۸,۲۰۰ تومان
Trifluoroacetic acid
۳,۴۳۴,۴۰۰ تومان
۱۲,۰۴۲,۰۰۰ تومان
Benzyl alcohol
۱۰,۰۹۸,۰۰۰ تومان
Toluene
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
Ethylbenzene-d10
۲,۹۰۵,۲۰۰ تومان
Ethylene-d4 glycol
۶,۹۶۶,۰۰۰ تومان
Methanol-OD
۳,۰۷۸,۰۰۰ تومان
Acetone-d6
۲,۵۵۹,۶۰۰ تومان
Acetone-d6
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Chloroform-d
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
Tetrahydrofuran
۵,۶۱۶,۰۰۰ تومان
Cyclohexanone
۳,۳۶۹,۶۰۰ تومان
Formamide
۸۹۶,۴۰۰ تومان
ایزوتوپ های پایدار

:

Equilin-2,4,16,16-d4
۶۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
Pyridoxal-(methyl-d3)
۱۹,۵۴۸,۰۰۰ تومان
Vitamin K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3)
۴۲,۷۱۴,۰۰۰ تومان
Lauric-d23 acid
۳,۴۶۱,۴۰۰ تومان
L-Alanine-3-13C
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
L-Asparagine-15N2  monohydrate
۲۹,۵۳۸,۰۰۰ تومان
L-Leucine-1-13C
۱۳,۸۲۴,۰۰۰ تومان
D-Glucose-1,6-13C2
۲۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان
Thymine-d4 (methyl-d3,6-d1)
۳۰,۴۰۲,۰۰۰ تومان
L-Aspartic acid-13C4
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
L-Histidine-13C6,15N3
۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
1,4-Dibromobenzene-d4
۴,۵۳۶,۰۰۰ تومان